Life coach, adviseur, begeleider

Verminder stress, voel je beter in je vel, verbeter efficiëntie en effectiviteit

hart.gifPERSONAL & MENTAL

Door het corona virus groeit de angst bij veel mensen met de vraag wat na het corona tijdperk, psycho-sociale problemen gaan onvermijdelijk de kop opsteken.
Als life coach (vertrouwenspersoon) bied ik dat steuntje in de rug om met moeilijke momenten om te gaan.
Als personal coach verkrijg je ondersteuning om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en met vertrouwen uitdagingen aan te gaan, lees meer ... 

MANAGEMENT

homeapproach.gifOptimaliseer ondersteunend leiderschap, samenwerking en actieve betrokkenheid om resultaten te verbeteren of te behouden.
Keep it simple, jarenlange ervaring hebben mij geleerd dat met gezond boerenverstand veel wordt bereikt,  lees meer...

TOOLBOX

Sterkte-Zwakte analyse online -> youtube.jpg
Persoonlijke ontwikkeling online -> youtube.jpg
Interne communicatie verbeteren
Kwaliteitshandboeken op maat
Concept, Design & Development op maat
zoom.JPGGRATIS videoconference

Neem vrijblijvend contact met EHBM coach Willy Smets zonder je te verplaatsen om informatie te bekomen of support te ontvangen zoals Psycho-sociale begeleiding.

homesite.jpg